Category Archives: నా ఆలోచన

సనాతన హిందూ ధర్మము – బహుభార్యత్వము – పునర్వివాహము – ఒక ఆలోచన

సనాతన హిందూ ధర్మము – బహుభార్యత్వము – పునర్వివాహము – ఒక ఆలోచన రచన: మాధవ తురుమెళ్ల, వ్యవస్థాపకులు, రాజబోధ హిందూ మేధోమధన శిక్షణా సంస్థ శ్రీరాముని తండ్రి దశరధమహరాజు గారికి ముగ్గురు భార్యలు. శ్రీరాముడు ఏకపత్నీవ్రతుడైనా ఆయన తర్వాతి అవతారంగా ...

Read More

జ్యోతిషం నిజమా అబద్ధమా! నా అభిప్రాయం… [వ్యాసం]

జ్యోతిషం నిజమా అబద్ధమా!  నా అభిప్రాయం… [వ్యాసం] ఎప్పట్నించో జ్యోతిషంపై నా అభిప్రాయాన్ని అనేకులు మిత్రులు అడుగుతున్నారు… ఇవాళ ఎందుకో మిత్రులు విప్రవరేణ్యులు విభాతమిత్ర వారి ముఖపుస్తక లఘువ్యాసం చూసిన తర్వాత నా మనసులోని మాటలు రాయాలని ఆ పరమాత్మ ప్రేరేపణ… ...

Read More

భారతదేశంలో రోడ్డుప్రమాదాలు – జాగ్రత్తలు

మీరెంత మెలికలు తిరిగిన డ్రైవర్ అవచ్చుగాక, మీ కారులో గొప్ప గొప్ప సౌకర్యాలుండచ్చుగాక, మీ ఇంజనులో రాకెట్ శక్తి ఉండచ్చుగాక – కానీ మీ కారు రోడ్డుపై ఆధారపడే చోట మీరు అతి బలహీనులై ఉంటారు. అంటే మీ కారు టైర్లు ...

Read More

SIVALINGA AS PER PURE VEDIC UNDERSTANDING and TRUTH ABOUT GUDIMALLAM LINGAM

SIVALINGA AS PER PURE VEDIC UNDERSTANDING and TRUTH ABOUT GUDIMALLAM LINGAM Article by Madhava Turumella London, UK 13/03/2014 [Please kindly quote my name in case you share this anywhere as ...

Read More

సుభాషితం: దైవఘటన

పంచైతాని మహాబాహో కారణాని నిబోధ మే ! సాంఖ్యే కృతాంతే ప్రోక్తాని సిద్ధయే సర్వకర్మణామ్||అధిష్ఠానం తథా కర్తా కరణం చ పృథగ్విధమ్ ! వివిధాశ్చ పృథక్ చేష్టా దైవం చైవాత్ర పంచమమ్ !! శరీరవాజ్మనోభిర్యత్ కర్మ ప్రారభతే నరః ! న్యాయ్యం ...

Read More

నా ఆలోచన: Ego (ahankar) అహంకారం

ఎడారిలో చిక్కుకున్నవాడు తన ఒంటెను వదిలిపెట్టెయ్యడమంత తెలివితక్కువ పని ఇంకొకటి లేదు. అలాగే సంసారం అనే ఎడారిలో చిక్కుకున్నవాడు తన ఆసరాగా ఉన్న అహంకారం అనే ఒంటెను, అసలు అది ఎందుకుంది, జీవితంలో దాని అవసరం ఏంటి అనేది తెలుసుకోకుండా వదలడం ...

Read More

సత్యమేవ జయతే నానృతం – ముండక ఉపనిషత్తు 3.1.6

సత్యమేవ జయతే నానృతం – ముండక ఉపనిషత్తు 3.1.6 -మాధవ తురుమెళ్ల ఎవరో నిన్న అడిగారు ’అమీర్‍ఖాన్ సత్యమేవజయతే చూస్తున్నారా?  ఎక్కడ్నించి తీసుకొచ్చాడోగానీ కాన్సెప్ట్’’ అని.  ఆ పక్కనే నుంచుని ఈ సంభాషణ వింటున్న ఇంకొకరెవరో అన్నారు ‘ఎక్కడ్నించో తేవడమేమిటి మన ...

Read More

మానవులు జంతువులు స్వలింగ సంపర్కం — నా ఆలోచన

మానవులు జంతువులు స్వలింగ సంపర్కం — నా ఆలోచన [… ఇక్కడనేను రాయబోతున్న కొన్ని వాక్యాలు కొంచెం జగుప్సాకరంగా అనిపించచ్చు.  కానీ సంధర్బాన్ని బట్టి రాయకతప్పడంలేదు.  మీకు మనస్తాపంకలిగించిఉంటే ముందస్తుగా క్షమాపణ చెప్పుకుంటున్నాను. – మీ మాధవ తురుమెళ్ల] ఆకలి, నిద్ర, ...

Read More

సమాజసేవపై ఒక సలహా

సమాజసేవపై ఒక సలహా:- కర్ణుడు పుట్టగానే కవచకుండలాలతో ఎందుకు పుట్టాడా అని ప్రశ్నించుకుంటే అతడి జీవితంలో అతడు అనేక బాధలు పడ్డాడు.  ఎక్కడోపుట్టి ఎక్కడో పెరిగాడు. దాతృత్వంలో మొనగాడైనా, అరివీరభయంకరుడైనా, అతిగొప్పశూరుడైనా అతడు శాపగ్రస్తుడు.  ఈ విషయం అతడికిగూడా తెలుసు.  అనేకులు ...

Read More

పిచ్చాపాటి: “అన్నం న నింద్యాత్ తద్వ్రతమ్” – వేదం.

పిచ్చాపాటి:  “అన్నం న నింద్యాత్ తద్వ్రతమ్” – వేదం.  ఆహారాన్ని నిందించకు, చులకనగాచూడకు, తృణీకరించకు అది వ్రతం. మా ఇంట్లో  వండిన ఏ ఆహారపదార్ధాన్నీ పారెయ్యం.  అలాగని యామం గడిచిన తర్వాత ఆ పదార్ధాలను తినము.  ఈ విషయంలో మా ఆవిడ ...

Read More
123